Biofeedback

Biofeedback  – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dostarcza człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego, które monitorowane są przez odpowiednie urządzenie.

Dzięki temu można nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Biofeedback – jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola, motywacja i poczucie odpowiedzialności osoby za wynik własnego leczenia.

Szczegółowy przebieg sesji biofeedback różni się w zależności od rodzaju biofedbacku.

 

Mózg składa się z dwóch półkul:

– lewej, analitycznej, odpowiedzialnej za logikę

– i prawej, odpowiedzialnej za wyobraźnię, kreatywność i myślenie intuicyjne.

Największe sukcesy w życiu, w pracy zawodowej osiągają ludzie, którzy używają w procesach myślenia i do rozwiązywania problemów obydwu półkul mózgowych.

 

Nasz mózg w różnych stanach świadomości wytwarza słabe fale elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach:

– gamma – w wyjątkowych sytuacjach, takich jak stres czy lęk,

– beta (fale krótkie) – najczęściej występujące fale w ciągu dnia, w stanie wysokiej aktywności i zaangażowania

– alfa (fale średnie) – w twórczych stanach inspiracji, występują przy pozytywnym myśleniu, medytacji, podczas odpoczynku

– theta (fale długie )- w śnie z marzeniami sennymi, w transie hipnotycznym, podczas braku uwagi

– delta – podczas głębokiego, regenerującego snu.

 

WIĘCEJ O FALACH MÓZGOWYCH – link

 

Trening biofeedback – wskazania:

U osób zdrowych:

– poprawia koncentrację uwagi i jej utrzymanie

– zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie

– poprawia szybkość uczenia się

– poprawia pamięć,

– wycisza i relaksuje z zachowaniem aktywnych procesów myślowych

– polepsza samopoczucie.

– poprawia sen i jednocześnie koncentrację uwagi, pamięć, kondycję umysłową i fizyczną
 

 

U chorych trening wskazany jest w następujących zaburzeniach:

– problemy psychosomatyczne i obniżona samoocena

– zaburzenia pamięci

– stres

– stany lękowe, panika

– zaburzenia uwagi, koncentracji, zachowania

– nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia (ADHD lub ADD)

– zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia)

– zaburzenia snu i w depresje

– trema, napięcie wewnętrzne

– przewlekłe bóle głowy i migrena

– uzależnienia (np.  alkohol, nikotyna)

– zaburzeniach przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja, otyłość)

– zespoły chronicznego zmęczenia

– dolegliwości menopauz

– zespoły padaczkowe, tiki, lekkie upośledzenie umysłowe

– po urazach głowy

 

 

Intensywna nauka
Osobom intensywnie uczącym się trening Biofeedback pomoże poprawić:

 – koncentrację uwagi

– szybkość uczenia się, zapamiętywania dużej partii materiału, przypominania sobie

– samoocenę, samopoczucie, podnieść wiarę we własne siły

– kondycję umysłową i fizyczną oraz pokonać:dolegliwości związane ze stresem

 

Treningi Biofeedback pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym zmęczeniu.

 

Są szczególnie przydatne:
– na początku roku szkolnego, akademickiego
– przed egzaminami, maturą
– dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)

 

Treningi przeznaczone są dla uczniów mających:

– gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji

– specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię)

– zaburzenia uwagi

– problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą

– kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy

– przewlekłe bóle głowy

– nadmierny stres

 

Intensywna praca
Trening Biofeedback jest niezbędny dla osób na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (biznesmeni, maklerzy, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy).
Trening ten pozwala:
– obniżyć stres
– poprawić kondycję umysłową i fizyczną
– poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi
– pokonać tremę, napięcie wewnętrzne

 

 

RODZAJE BIOFEEDBACK

Istnieje całe mnóstwo odmian biofeedback, w zależności od tego,  jaki parametr fizjologiczny  chcemy monitorować i kształtować.

 

Biofeedback GSR lub BSR
Mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji. 

 

Biofeedback temperaturowy
Temperatura skóry zależy, oprócz czynników zewnętrznych, również od stanu psychicznego człowieka. 
Biofeedback temperaturowy stosowany jest do treningu relaksu, ale także w medycynie do leczenia niedokrwienia kończyn, chorobie reumatycznej i astmie.

 

Biofeedback EMG
Punktem wyjścia jest założenie, że napięcie mięśniowe (mierzone w mikrowoltach) wskazuje na stres. Sesja biofeedbacku polega na tym, że urządzenie wychwytuje elektryczne sygnały w mięśniach, typowo w mięśniach ramienia i czaszki, a następnie przekłada je na formę zrozumiałą dla pacjenta

 

Niektóre pozytywne efekty terapii:

* Powiększanie uwagi i koncentracji

* Większe osiągnięcia

* Zmniejszenie symptomów depresji

* Poprawa jakości snu

* Wzmocnienie abstrakcyjności myślenia

* Redukcja symptomów dysleksji

* Redukcja tików

* Znaczne zmniejszenie stanu niepokoju wewnętrznego

* Redukcja używanych leków

 

– Bruksizm, szczękościsk oraz zgrzytanie zębami

– Efekt Ganzfelda i Deprywacja sensoryczna

– Znaczenie kolorów i ich wpływ na samopoczucie

– Srebro koloidalne – naturalny antybiotyk

– Stres

– Częstotliwości fal mózgowych

– Skutki zakwaszenia organizmu

– Wpływ infradźwięków i ultradźwięków na nasze zdrowie

– Jak dbać o dobry wzrok